15.3.2016/878 HFD:2016:30

Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Oskiftat dödsbo - Delägare - Riktande av förpliktelse - Rättslig och faktisk möjlighet att fullgöra huvudförpliktelse

Delägarna i ett oskiftat dödsbo hade var och en för sig ålagts att vid vite begränsa antalet fordon som förvarades på dödsboets fastighet och användes för transportrörelse.

Enligt utredningen i ärendet hade dödsboet inte bedrivit transportrörelse. I ärendet hade inte heller lagts fram någon utredning om att delägarna i dödsboet när förpliktelsen ålades dem skulle ha ingått något särskilt avtal om att dödsboet skulle förvaltas på annat sätt än vad som bestäms i ärvdabalken. I denna situation och när ingen annan utredning fanns, kunde de enskilda delägarna i dödsboet inte anses ha en juridisk och faktisk möjlighet att var för sig fullgöra huvudförpliktelsen. Beslutet att ålägga förpliktelsen upphävdes.

Viteslagen 7 § 1 mom.

Ärvdabalken 18 kap. 2 § 1 mom.

Se HFD 2015:22 och HFD 2015:23

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.