1275/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd (675/2008) 5 § och

ändras 2 och 3 §, sådana de lyder, 2 § i förordning 70/2013 och 3 § delvis ändrad i förordningarna 642/2011 och 70/2013, som följer:

2 §
Institutets ledning och personal

Institutet leds av generaldirektören. Vid institutet kan det dessutom finnas en överdirektör, en förvaltningsdirektör, en informationsdirektör, avdelningsdirektörer samt annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. Vid institutet kan det finnas forskningsprofessorer.

Generaldirektören, överdirektören och direktörerna för forsknings- och utvecklingsavdelningarna har professors titel.

3 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid institutet är

1) för generaldirektören doktorsexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för överdirektören doktorsexamen, god förtrogenhet med institutets uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för direktören för en forsknings- och utvecklingsavdelning doktorsexamen, god förtrogenhet med avdelningens uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) för förvaltningsdirektören, informationsdirektören och direktören för avdelningen för statliga tjänster högre högskoleexamen, god förtrogenhet med administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.