1134/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Chile om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av social- och hälsovårdsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Santiago den 7 mars 1997 mellan Republiken Finland och Republiken Chile ingångna överenskommelsen om social trygghet, vilken riksdagen godkänt den 11 december 1998 och vilken republikens president godkänt den 22 januari 1999 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 30 oktober 2007, är i kraft från den 1 januari 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 22 januari 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet (1133/2007) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 januari 2008.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 98/2007)

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.