1258/2003

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 2003

Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall fogas till diplomatiska beskickningars ansökan om återbäring av mervärdesskatt

Skattestyrelsen har med stöd av 128 § mervärdesskattelagen av den 29 december 1995 (1767/95) bestämt:

1 §

Av fakturan eller annan verifikation av säljaren som i original eller avskrift fogas till ansökan som avses i 128 § mervärdesskattelagen skall framgå följande ärenden:

1) säljarens namn, adress samt företags- och organisationsnummer;

2) köparens namn och adress;

3) de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art;

4) datum för varuleveransen eller utförande av tjänsterna;

5) skattegrund enligt skattesats samt den skattesats som skall tillämpas;

6) beloppet av skatt som skall betalas uttryckt i euro.

Om fakturans betalningsdag inte framgår av fakturan eller verifikationen, skall till ansökan fogas en separat utredning om den.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004 och genom det upphävs beslutet den 7 februari 1996 (91/96).

Helsingfors den 18 december 2003

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Leila Himanka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.