484/2001

Given i Helsingfors den 8 juni 2001

Lag om ändring av 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 2 kap. 5 § 4 mom., sådant det lyder i lag 355/1997, som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

5 §

Om koncession för försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring bestäms i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

RP 58/2001
ShUB 12/2001
RSv 50/2001

Helsingfors den 8 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.