888/1996

Given i Helsingfors den 22 november 1996

Lag om ändring av 9 § lagen om användning av samiska hos myndigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 2 mom. lagen den 8 mars 1991 om användning av samiska hos myndigheter (516/91) som följer:

9 §

Kungörelser och meddelanden som en tingsrätt, domare, ett häradsämbete eller dess avdelning eller ett fristående ämbetsverk eller en tjänsteman vid dem utfärdar på tjänstens vägnar i ärenden som angår en enskilds rätt kan dock enligt prövning utfärdas utan översättning till samiska.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 182/1996
LaUB 12/1996
RSv 153/1996

Helsingfors den 22 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kan Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.