106/2014

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Laki asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

New Yorkissa 2 päivänä huhtikuuta 2013 tehdyn asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan määräyksiä sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa.

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tämä laki on voimassa siihen päivään, jona asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (105/2014) tulee voimaan.

HE 148/2013
UaVM 8/2013
EV 225/2013

  Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Asunto-ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.