314/2012

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:n 7 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 288/2012:

1 §
Määräaika työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle

Työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:ssä tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

2 §
Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle elektronisena linjasiirtona tai tarvittaessa kirjallisesti.

3 §
Tieto palkkatuella järjestetystä työstä

Palkkatuella järjestetyn työn päättymisen jälkeen annettavaan työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto palkkatuesta. Lausunnosta on käytävä ilmi, kuinka pitkältä ajalta palkkatukea on maksettu ja kuinka pitkältä ajalta sitä on maksettu korkeimpana korotettuna palkkatukena.

4 §
Tieto matka-avustuksesta

Jos työsuhde, johon on myönnetty matka-avustusta, päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut työsuhteen alkamisesta, työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto matka-avustuksen myöntämisestä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista (1113/2008).

Työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen ja lausuntoon merkittäviin tietoihin työnhakijan menettelystä, joka on tapahtunut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.