1170/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 11 §:n 2 momentin nojalla

muutetaan eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 21 päivänä tammikuuta 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (28/2009) 2 §:n 1 momentin 5 kohta, 6 §:n 2 momentti, 21 §, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 6 kohta ja 7 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan elintarvikelain 6 §:n määritelmiä, minkä lisäksi tarkoitetaan:


5) ulkotilalla elintarvikehuoneistoa, joka sijaitsee muualla kuin rakennuksen sisällä, taikka sellaisessa sisätilassa tai sen osassa, joka ei ole osa muuta hyväksyttyä elintarvikehuoneistoa;

6) kalakukolla eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (37/EEO/2006) 3 §:n kohdan 23 mukaista kalakukkoa.

6 §
Kuljetuslämpötilat

Kuumina kuljetettavien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilan, 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja leipomotuotteita ja 7 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kalakukkoja lukuun ottamatta, tulee olla kuljetuksen aikana vähintään 60 °C.

7 §
Säilytys- ja myyntilämpötilat

Kalakukkoja, joita ei ole valmistuksen jälkeen jäähdytetty enintään 6 °C:n säilytyslämpötilaan, voi myyntipaikassa vastaanottopäivän ajan säilyttää huoneenlämmössä. Tämän jälkeen ne on säilytettävä enintään 6 °C:n säilytyslämpötilassa kalakukon myyntiajan loppuun tai hävitettävä. Myyntipaikassa lämmitettyjä kalakukkoja saa säilyttää huoneenlämmössä lämmityspäivän, jos myymättä jääneet kalakukot hävitetään lämmityspäivän lopussa.

21 §
Eräitä meriteitse irtotavarana kuljetettavia elintarvikkeita koskevat poikkeukset

Sen estämättä, mitä 19 §:n 3 momentissa säädetään, meriteitse irtotavarana kuljetettaviin öljyihin ja rasvoihin sovelletaan, mitäliitteessä 1 säädetään, ja raakasokeriin, mitä liitteessä 2 säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Maaria Hackzell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.