1026/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2005 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2005 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion osuus 36,96 %
Kunnallisveron osuus 55,21 %
Kirkollisveron osuus 3,31 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 4,52 %
3 §

Verovuodelta 2005 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2004 toimitetun verotuksen mukainen maksettava kunnallisvero oikaistaan vuoden 2005 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksettavaa kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2005 ja 1 päivän tammikuuta 2004 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksettavan kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan vuoden 2005 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksettavaa kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus euroa Kirkollisveron alennus euroa
Hyvinkää 1 021 000 71 600
Joensuu 228 000 17 400
Naantali 324 000 22 500
Punkaharju 16 000 1 450
4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2005 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2005 helmikuusta vuoden 2005 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 16 päivänä helmikuuta 2005 annettu valtiovarainministeriön asetus (97/2005).

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.