741/2001

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt (1627/1993) 2 §:n 11 ja 12 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 455/1995, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 455/1995 ja asetuksessa 1311/1999, uusi 13 kohta seuraavasti:

2 §

Liikennevakuutuskeskuksen tehtävänä on:


11) avustaa jäsenyhtiöitä liikennevakuutusta koskevissa tai siihen liittyvissä asioissa, järjestää liikennevakuutusta koskevia koulutus- ja valistustilaisuuksia sekä muutoinkin osallistua liikennevakuutuksen ja liikenneturvallisuuden kehittämistä koskevaan työhön maassamme;

12) kerätä jäsenyhtiöiltä liikennevakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitettu liikenneturvallisuusmaksu ja suorittaa se sosiaali- ja terveysministeriön määräämään tarkoitukseen; ministeriön määräämä osa tästä maksusta on käytettävä liikenneonnettomuuksien tutkintatoimintaan sekä muuhun liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön;

13) huolehtia tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintatehtävistä siten kuin siitä erikseen säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.