955/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 12 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, (1627/1993) 12 §:n 1 momentti seuraavasti:

Hallitus
12 §

Liikennevakuutuskeskuksen hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.