908/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 18 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, (1627/1993) 18 §:n 3 momentti seuraavasti:

18 §

Puheenjohtajan ja jäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa (21/1868) säädetään tuomarin esteellisyydestä. Jos puheenjohtajan tai jäsenen esteellisyydestä johtuen lautakunta ei ole päätösvaltainen käsittelemään lautakunnassa vireillä olevaa asiaa, asianomaisen ministeriön on liikennevakuutuslain 17 a §:n 2 momentin säännöksiä soveltuvin osin noudattaen määrättävä uusi puheenjohtaja tai jäsen tällaisen asian käsittelyä varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.