592/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Laki opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 1 a § ja 10 §:n 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 a § 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (684/90) ja 10 §:n 5 momentti 14 päivänä helmikuuta 1992 annetussa laissa (112/92), sekä

lisätään väliaikaisesti lakiin uusi 1 b § seuraavasti:

1 a §

Aikuisopiskelijaksi katsottavalle myönnetään opintotukea valtioneuvoston määräämiin opintoihin. Valtioneuvosto vahvistaa perusteet, joiden mukaan henkilöä voidaan pitää aikuisopiskelijana.

1 b §

Aikuisopiskelijaksi katsottavan opintotukietuuksiin sovelletaan, mitä korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa (111/ 92) säädetään.

10 §

Opintorahan perusosaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisälain (541/48) mukaiseen lapsilisään tai aikuisopintorahaan. Opintorahan saajakohtaista määrää voidaan alentaa tai opintoraha kokonaan evätä opintokustannuksiin alentavasti vaikuttavien syiden takia sen mukaan kuin valtioneuvosto päättää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1993.

Lain 1 b §:ää sovelletaan opintolainan valtiontakaukseen ja korkotukeen kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 72/92
SiVM 6/92

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.