96/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Asetus vuonna 1989 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (957/72), nojalla:

1 §

Vuodelta 1989 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1)kun palkan maksajana on valtio ja sen muu laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos

työnantajankansan-sairaus-
sosiaali-eläke-vakuutus-
turvamaksu-maksuamaksua
prosentti%%
6,9064,49335,507

2)kun palkan maksajana on kunta ja kuntainliitto

työnantajankansan-sairaus-
sosiaali-eläke-vakuutus-
turvamaksu-maksuamaksua
prosentti%%
8,1554,60145,399

3)kun palkan maksajana on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

työnantajankansan-sairaus-
sosiaali-eläke-vakuutus-
turvamaksu-maksuamaksua
prosentti%%
8,4052,97647,024

4)kun palkan maksajana on muu kuin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajankansan-sairaus-
sosiaali-eläke-vakuutus-
turvamaksu-maksuamaksua
prosentti%%
5,1076,47123,529
6,1580,48819,512
6,7582,22217,778

Vuodelta 1989 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

Kansaneläke-Sairausvakuutus-
maksuamaksua
%%
78,022,0
2 §

Vuonna 1989 kertyvistä, vuoteen 1988 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:

1)työnantajan lapsilisämaksua 0,4 %

2)työnantajan kansaneläkemaksua 77,9 %

3) työnantajan sairausvakuutusmaksua 21,7 %

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1989, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan myös aikaisemmin maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 1989 tai sen jälkeen kertyneisiin, työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.