276/1978

Annettu Helsingissä 14. päivänä huhtikuuta 1978

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 14 §, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa asetuksessa (939/72),

muutetaan 3 a §, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa asetuksessa (514/71), sekä

lisätään asetukseen uusi 23 a § seuraavasti:

3a§

Valtakunnallisista työttömyyskassoista annetussa laissa (125/34, 328/60) tarkoitetun työttömyyskassan on kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä annettava eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla tiedot edelliseltä kalenterivuodelta työntekijöille maksetuista päiväavustuksista.

23a§

Eläkelaitoksen on säilytettävä eläketurvan järjestämiseen tai eläkeasiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot siten kuin eläketurvakeskus sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisohjeiden mukaan tarkemmin määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot voidaan kuitenkin alkuperäisten asemesta säilyttää tallennettuina sellaisella eläketurvakeskuksen hyväksymällä menetelmällä, jolla luotettavasti säilytetään alkuperäisten asiakirjojen ja tietojen asiasisältö. Tällä tavoin tallennettuina niiden katsotaan vastaavan alkuperäisiä, jollei muuta näytetä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1978, kuitenkin siten, että 3 a §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1978 lukien.

Helsingissä 14. päivänä huhtikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.