560/1966

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1966.

Laki Suomen Pankin ohjesäännön 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön 6 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (744/65), näin kuuluvaksi:

6 §.

Pankin setelien liikkeessä oleva määrä saa nousta enintään seitsemänsataa miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin pankin kultakassa ja pankin riidattomat saatavat sen ulkomaisilta asiamiehiltä yhteensä. Riidattomiin saataviin luetaan myös ulkomailla maksettavat ulkomaanrahan määräiset vekselit, ulkomaisissa pörsseissä noteeratut ulkomaanrahan määräiset obligaatiot, ulkomaanrahan määräiset erääntyneet obligaatiot ja korkoliput sekä ulkomaanraha.

Mikäli pankin liikkeessä olevien setelien määrä on 1 momentissa mainittujen varojen yhteenlaskettua määrää suurempi, tulee setelien katteena olla kotimaisia vekseleitä, joiden maksupäivään ei ole kolmea kuukautta pitempää aikaa ja joiden maksamisesta on vastuussa ainakin kaksi vakavaraista henkilöä tai toiminimeä.

Liikkeessä oleviin seteleihin luetaan myös pankin Suomen rahan määräiset osoitukset ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset samoin kuin myönnettyjen kassakreditiivien nostamattomat määrät.

Jos asianhaarat välttämättä vaativat, voidaan 1 momentissa mainittu enimmäismäärä pankkivaltuusmiesten esityksestä asetuksella korottaa määräajaksi enintään kahdeksaansataanviiteenkymmeneen miljoonaan markkaan.

Pankin kultavarat kirjataan arvoon, joka vastaa kultana ilmaistua markan kansainvälistä perusarvoa.

Pankin ulkomaanrahan määräiset varat, joista puhutaan 1 momentissa, kirjataan enintään niiden käypään arvoon tai hankintahintaan, milloin tämä on edellistä alempi, obligaatiot kuitenkin enintään nimellisarvoon.


Tämä laki on voimassa vuoden 1968 loppuun, minkä jälkeen Suomen Pankin ohjesäännön 6 § tulee voimaan sellaisena kuin se oli ennen tämän lain voimaan tuloa.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1966.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Valtiovoramministeri
Mauno Koivisto.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.