Seurattu SDK 267/2021 saakka.

19.12.2019/1321

Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain (1156/2019) 9 §:n nojalla:

1 §
Edunvalvontavaltuutuksesta tallennettavat lisätiedot

Edunvalvontavaltuutuksesta tallennetaan holhousasioiden rekisteriin Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain (1156/2019) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi tieto siitä, että valtuutetun toiminnan valvonta on edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 39 §:n 3 momentin nojalla lopetettu.

Jos valtuutus on vahvistettu vain osittain, rekisteriin tallennetaan lisäksi tieto tästä.

2 §
Rekisteriin merkitsemisen ajankohta

Saatuaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 65 §:n 3 momentissa, edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 27 §:n 2 momentissa, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 44 §:n 2 momentissa tai kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 56 §:n 3 momentissa tarkoitetun tuomioistuimen ilmoituksen holhousviranomaisen on viipymättä ja viimeistään ilmoituksen saapumista seuraavana arkipäivänä huolehdittava ilmoituksessa olevien tietojen tallentamisesta holhousasioiden rekisteriin.

Mitä 1 momentissa säädetään tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin, sovelletaan myös, kun holhousviranomainen määrää edunvalvojan holhoustoimesta annetun lain 12 §:n nojalla tai kun holhousviranomaisen ratkaisulla muutetaan asiantilaa, josta on tehty rekisteriin merkintä. Jos päätöstä on noudatettava vasta lainvoimaisena, tiedot tallennetaan rekisteriin kuitenkin vasta päätöksen saatua lainvoiman.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.