Seurattu SDK 946/2023 saakka.

2.2.1979/130

Prokuralaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa määrätyn henkilön prokuristikseen antamalla hänelle valtakirjan, joka valtakirjan tekstissä nimenomaan selitetään prokuraksi, tai muulla tavoin todistettavasti osoittamalla hänet prokuristikseen.

Prokuran rekisteröimisestä säädetään kaupparekisterilaissa (564/2023). (23.3.2023/583)

2 §

Prokuristi saa kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liikkeen harjoittamiseen, toimia päämiehen puolesta ja kirjoittaa hänen toiminimensä. Prokuristi ei kuitenkaan saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteätä omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin.

Jos prokura on kirjallinen, prokuristilla on oikeus edustaa elinkeinonharjoittajaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona.

3 §

Prokura voidaan antaa myös usealle henkilölle siten, että he ainoastaan yhdessä voivat sitä käyttää (yhteisprokura).

Osakeyhtiössä tai osuuskunnassa voidaan määrätä, että prokuristi saa edustaa yhtiötä tai osuuskuntaa ainoastaan yhdessä osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 26 §:n tai osuuskuntalain (421/2013) 6 luvun 27 §:n mukaan siihen oikeutetun henkilön kanssa. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä voidaan määrätä, että prokuristi saa edustaa yhtiötä ainoastaan yhdessä yhden tai useamman avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen kanssa. (14.6.2013/433)

4 § (1.11.2002/891)

4 § on kumottu L:lla 1.11.2002/891.

5 §

Prokuristille tämän lain mukaan kuuluvan oikeuden määräaikaisuuteen tai muuhun kuin 3 §:ssä tarkoitettuun rajoitukseen ei voida vedota vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta henkilöä vastaan.

6 §

Prokuristin tulee kirjoittaessaan toiminimen osoittaa prokuratehtävänsä asianmukaisella lisäyksellä, kuten prokuristina, per procuram, p.p. tai muulla vastaavalla tavalla. Toiminimen kirjoittamisesta on muutoin voimassa, mitä toiminimilaissa (128/79) on säädetty.

7 §

Prokuristi ei saa siirtää prokuraa toiselle henkilölle.

8 §

Prokura voidaan milloin tahansa peruuttaa. Päämiehen kuolema ei aiheuta prokuran lakkaamista.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.8.1985/702:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

HE 12/85, lvk.miet. 4/85, svk.miet. 75/85

29.4.1988/391:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

HE 6/87, lvk.miet. 6/87, svk.miet. 1/88

8.1.1993/96:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 96/1993 tuli A:n 1487/1993 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

HE 236/92, TaVM 41/92

1.11.2002/891:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 58/2002, TaVM 16/2002, EV 115/2002

21.7.2006/630:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

HE 109/2005, TaVM 7/2006, EV 63/2006

14.6.2013/433:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 185/2012, TaVM 6/2013, EV 48/2013

23.3.2023/583:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

HE 244/2022, TaVM 46/2022, EV 320/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.