13.09.2012 31/2012

Kollektivavtal för arbetstagare i infrabranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 31/2012
Delgivningsdatum: 13.09.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 30.05.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 31/2012
Delgivningsdatum 13.9.2012
Dnr 11301

KOLLEKTIVAVTAL

Kollektivavtal för arbetstagare i infrabranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

Undertecknat 17.11.2011
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för arbetstagare i infrabranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf är riksomfattande. Bestämmelserna i kollektivavtalet gäller infrabranschens arbeten i Finland och alla arbetstagare i privaträttslig anställnings- eller läroavtalsförhållande hos Destia Ab förutom tjänstemän.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet för arbetstagare i infrabranschen i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarföreningen för Transport och Specialbranscher rf, i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har fastställt kollektivavtalet som icke allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har förbundet två medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och dessa har totalt 908 arbetstagare som berörs av avtalet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har inte uppgett hur många av förbundets medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Andra kollektivavtal i branschen

Tillämpningsområdet för kollektivavtalet för arbetstagare i infrabranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf överlappar tillämpningsområdet för kollektivavtalet för anläggningsbranschen mellan Koneyrittäjien Liitto ry och Byddnadsförbundet rf samt tillämpningsområdet för kollektivavtalet för jord- och vattenbyggnad. Kollektivavtalet för anläggningsbranschen har fastställts som icke allmänt bindande och kollektivavtalet för jord- och vattenbyggnad som allmänt bindande.

Antalet arbetstagare normalt bundna till kollektivavtalet för jord- och vattenbyggnad uppgår till 8400 personer, och totalantalet arbetstagare i branschen är ca 15500 personer.

SLUTSATS

Det ovan nämnda kollektivavtalet för jord- och vattenbyggnad har ingåtts på samma tillämpningsområde som kollektivavtalet för arbetstagare i infrabranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf. Tillämpningsområdet för kollektivavtalet för jord- och vattenbyggnad är mera omfattande, kollektivavtalet säkerställer minimivillkoren för de berörda arbetstagares arbete på ett mera omfattande sätt än kollektivavtalet för arbetstagare i infrabranschen, och kollektivavtalet för jord- och vattenbyggnad har fastställts som allmänt bindande. På dessa grunder kan kollektivavtalet för arbetstagare i infrabranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf inte anses respresentativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för arbetstagare i infrabranschen mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL inte är representivt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Anna Tiainen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Raila Kangasperko

Föredragande: Anna Tiainen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.