15.10.2002 93/2002

Kollektivavtal för markbyggnadsbranschen (Maskinföretagarnas förbund)

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 93/2002
Delgivningsdatum: 15.10.2002
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Maskinföretagarnas förbund rf
Arbetstagarpart: Byggnadsförbundet rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 06.04.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 93/2002
Delgivningsdatum 15.10.2002
Dnr 10185

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för markbyggnadsbranschen (Maskinföretagarnas förbund)
Undertecknat 16.5.2001
Ikraftträdelse 1.6.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Maskinföretagarnas förbund rf
Arbetstagare: Byggnadsförbundet rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för markbyggnadsbranschen är riksomfattande. Kollektivavtalet berör arbetstagare i markbyggnadsarbeten i företag som är medlemmar i Maskinföretagarnas förbunds medlemsföreningar.

Avtalet tillämpas dock inte på markbyggnadsarbeten som berörs av 1 § kollektivavtalet i skogsmaskinbranschen mellan Maskinföretagarnas förbund och Trä- och specialbranschernas förbund.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Maskinföretagarnas förbund har uppgett att medlemsföretagen sysselsätter 536 arbetstagare inom tillämpningsområdet för markbyggnadsbranschen.

Byggnadsförbundet har inte uppgett sina medlemsuppgifter.

Övriga kollektivavtal i branschen

Finlands Schaktentreprenörers Centralförbund och Byggnadsförbundet har ingått ett kollektivavtal för mark- och vattenbyggnadsbranschen i markbyggnadsbranschen. Omkring 7500 arbetstagare berörs av kollektivavtalets allmänt bindande verkan.

Arbetsgivarföreningen för Transport och Specialbranscher och Statens Samorganisation TAS har ingått ett riksomfattande kollektivavtal gällande vägskötsel i markbyggnadsbranschen. Omkring 2300 arbetstagare berörs av kollektivavtalets allmänt bindande verkan.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt förhandsuppgifterna om Statistikcentralens sysselsättningsstatistik år 2000 arbetar omkring 21400 personer i branscher inom kollektivavtalets tillämpningsområde i markbyggnadsbranschens näringsgrenar i den privata sektorn och i bolag med statsägd majoritet. En del av dessa arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet i asfaltsbranschen och tjänstemän i byggbranschen. Därmed är antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet gällande mark- och vattenbyggnad omkring 14100 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för markbyggnadsbranschen och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet gällande markbyggnadsbranschen inte bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för markbyggnadsbranschen inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Olli Huopaniemi
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.