Enligt 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen (55/2001) ska arbetsgivaren följa åtminstone bestämmelserna i ett riksomfattande kollektivavtal (allmänt bindande kollektivavtal) som anses representativt i respektive bransch. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer genom sitt beslut om ett riksomfattande kollektivavtal är allmänt bindande.

De allmänt bindande kollektivavtalen och de gällande beslut som fattats av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan publiceras på denna webbplats. Mer information om kollektivavtal som har löpt ut och beslut om sådana fås av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan. Därtill publiceras här avtal som ingåtts mellan centralorganisationer på arbetsmarknaden. Dessa avtals tillämpning som en del av ett kollektivavtal framgår av respektive kollektivavtal.

Kollektivavtal som inte är allmänt bindande publiceras inte på denna webbplats.

Allmänt bindande kollektivavtal (som redan har skickats till SHM)

Alfabetisk ordning

Beslut om kollektivavtals allmänt bindande verkan

Alfabetisk ordning

Avtal mellan centralorganisationer

Avtal mellan centralorganisationer i alfabetisk ordning ›

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.