Myndigheternas föreskriftssamlingar : Miljöministeriet

Träffar 177 st.

11.04.2019 VN/5968/2018
10/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar av polypropen avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader
11.04.2019 VN/5970/2018
7/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmaturer avsedda för vatteninstallationer i byggnader
11.04.2019 VN/5959/2018
5/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för PEX-rör avsedda för vatteninstallationer i byggnader
11.04.2019 /5957/2018
4/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flerskiktsrör och deras kopplingar avsedda för vatteninstallationer i byggnader
09.04.2019 VN/5972/2018
11/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenlås avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader
09.04.2019 VN/5966/2018
9/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader
09.04.2019 VN/5963/2018
8/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventiler avsedda för vatteninstallationer i byggnader
09.04.2019 VN/5961/2018
6/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstängningsventiler avsedda för vatteninstallationer i byggnader
09.04.2019 VN/5955/2018
3/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av rördelar av mässing och koppar avsedda för vatteninstallationer i byggnader
09.04.2019 VN/5948/2018
2/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader
09.04.2019 VN/5952/2018
1/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mekaniska kopplingar för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnadervatteninstallationer i byggnader
27.06.2018 YM2/6211/2015
2/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem
27.06.2018 YM2/6211/2015
1/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör avsedda för byggnaders vattensystem
12.05.2017
2/17 Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten
31.03.2017
1/17 Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordningar om typgodkännandet av vissa byggprodukter
07.11.2016
4/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande volymvikter, egenvikt och nyttolaster för byggnader vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-1
07.11.2016
14/16 Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordning om tillämpning av Eurocode-standarder inom husbyggande
07.11.2016
13/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande allmänna regler för dimensionering av geotekniska konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1997-1
07.11.2016
12/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande laster på silor och behållare vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-4
07.11.2016
11/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande last av kranar och andra maskiner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.