Myndigheternas föreskriftssamlingar : Strålsäkerhetscentralen

Träffar 248 st.

10.12.2018 Regulation STUK Y/4/2018
Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Safety of Disposal of Nuclear Waste
10.12.2018 Regulation STUK Y/2/2018
Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Emergency Arrangements of a Nuclear Power Plant
10.12.2018 Regulation STUK Y/1/2018
Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Safety of a Nuclear Power Plant
10.12.2018 Föreskrift STUK Y/4/2018
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall
10.12.2018 Föreskrift STUK Y/2/2018
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om beredskapsarrangemang vid ett kärnkraftverk
10.12.2018 Föreskrift STUK Y/1/2018
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid kärnkraftverk
10.12.2018 Määräys STUK Y/4/2018
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta
10.12.2018 Määräys STUK Y/2/2018
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä
10.12.2018 Määräys STUK Y/1/2018
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta
13.02.2018 Ohje YVL D.7
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet
13.02.2018 Ohje YVL D.5
Disposal of nuclear waste
21.3.2017 Guide ST 1.11
Security arrangements of radiation sources
21.3.2017 Direktiv ST 1.11
Skyddsarrangemang för strålkällor
21.3.2017 Ohje ST 1.11
Säteilylähteiden turvajärjestelyt
09.01.2017 Direktiv ST 6.2
Radioaktivt avfall och radioaktiva utsläpp
09.01.2017 Ohje ST 6.2
Avolähteiden käytöstä syntyvät radioaktiiviset jätteet ja päästöt
09.01.2017 Guide ST 6.2
Radioactive waste and discharges from unsealed sources
19.12.2016 Guide YVL C.7
Radiological monitoring of the environment of a nuclear facility
19.12.2016 Ohje YVL C.7
Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta
23.11.2016 Guide ST 1.9
Radiation practices and radiation measurements

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.