Myndigheternas föreskriftssamlingar : Strålsäkerhetscentralen

Träffar 248 st.

02.03.2016 Ohje ST 6.1
Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä
25.01.2016 Direktiv ST 1.8
Behörighet och strålskyddsutbildning för personer inom en användarorganisation
25.01.2016 Guide ST 1.8
Qualifications and radiation protection training of persons working in a radiation user's organization
25.01.2016 Ohje ST 1.8
Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus
22.12.2015 Regulation STUK Y/5/2016
Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on the Safety of Mining and Milling Operations Aimed at Producing Uranium or Thorium
22.12.2015 Regulation STUK Y/3/2016
Radiation and Nuclear Safety Authority Regulation on Security in the Use of Nuclear Energy
22.12.2015 Föreskrift STUK Y/5/2016
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid gruvdrift och malmanrikningsverksamhet i syfte att producera uran eller torium
22.12.2015 Föreskrift STUK Y/3/2016
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi
22.12.2015 Määräys STUK Y/5/2016
Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta
22.12.2015 Määräys STUK Y/3/2016
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä
25.09.2015 Ohje ST 5.8
Säteilylaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyö
25.09.2015 Direktiv ST 5.8
Installation, reparation och underhåll av strålningsalstrande apparater
25.09.2015 Guide ST 5.8
Installation, repair and servicing of radiation appliances
30.04.2015 Guide ST 9.4
Radiation safety of laser displays and shows
30.04.2015 Ohje ST 9.4
Laserien säteilyturvallisuus yleisöesityksissä
08.12.2014 Guide ST 7.4
The dose register and data reporting
08.12.2014 Direktiv ST 7.4
Dosregister och anmälan av uppgifter
08.12.2014 Ohje ST 7.4
Annosrekisteri ja tietojen ilmoittaminen
08.12.2014 Guide ST 3.3
X-ray examinations in health care
08.12.2014 Direktiv ST 3.3
Röntgenundersökningar inom hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.