14.12.2018 Föreskrift STUK S/2/2018

Strålsäkerhetscentralen: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om handlingsplan för strålsäkerhetsincidenter samt åtgärder under och efter strålsäkerhetsincidenter

Nummer på föreskriftssamling: STUK S/2/2018
Dnr: Föreskrift STUK S/2/2018
Typ: föreskrift
Datum: 14.12.2018
Ikraftträdelsedatum: 15.12.2018
Giltig till:

Rättsgrund:

Strålsäkerhetslag 859/2018 129 § 2 mom, 130 § 6 mom och 131 § 5 mom

Genomförande av EG-författningar:

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1. Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Externa WWW-länkar:

https://www.stuklex.fi/sv/maarays/stuk-s-2-2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.