14.12.2018 Määräys STUK S/3/2018

Strålsäkerhetscentralen: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemang för strålkällor som kräver säkerhetstillstånd

Nummer på föreskriftssamling: STUK S/3/2018
Dnr: Määräys STUK S/3/2018
Typ: föreskrift
Datum: 14.12.2018
Ikraftträdelsedatum: 15.12.2018
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Säteilyturvakeskus
Adress: PL 14
Postnummer och postanstalt: 00811 Helsinki
Telefon: (09) 759881

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.