14.12.2018 Föreskrift STUK SY/1/2018

Strålsäkerhetscentralen: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om frigränser och friklassningsnivåer

Nummer på föreskriftssamling: STUK SY/1/2018
Dnr: Föreskrift STUK SY/1/2018
Typ: föreskrift
Datum: 14.12.2018
Ikraftträdelsedatum: 15.12.2018
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Strålsäkerhetscentralen
Adress: PB 14
Postnummer och postanstalt: 00811 Helsingfors
Telefon: (09) 759881

Rättsgrund:

Strålsäkerhetslag 859/2018 49 § 3 mom och 85 § 2 mom och kärnenergilag 7 q § 1 mom

Genomförande av EG-författningar:

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1. Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Externa WWW-länkar:

https://www.stuklex.fi/sv/maarays/stuk-sy-1-2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.