22.12.2015 Määräys STUK Y/5/2016

Strålsäkerhetscentralen: Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta

Nummer på föreskriftssamling: STUK Y/5/2016
Dnr: Määräys STUK Y/5/2016
Typ: föreskrift
Datum: 22.12.2015
Ikraftträdelsedatum: 01.01.2016
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Säteilyturvakeskus
Adress: PL 14
Postnummer och postanstalt: 00811 Helsinki
Telefon: (09) 759 881

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.