22.12.2022 VN/32627/2022

Arbets- och näringsministeriet: Arbets- och näringsministeriets anvisning om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (1386/2010)

Dnr:VN/32627/2022
Typ:anvisning
Datum:22.12.2022
Ikraftträdelsedatum:01.01.2023
Giltig till:

Ämnesord:

integration, invandring, kostnader, kommuner, välfärdsområde

Anmärkningar:

I anvisningens kapitel 3 och 8.3 har gjorts preciseringar, benämningarna på blanketter som förutsätter NTM-centralernas beslut har uppdaterats och dessutom har det gjorts mindre preciseringar och språkvård i anvisningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.