20.12.2018 TEM/2414/03.01.04/2018

Arbets- och näringsministeriet: Arbets- och näringsministeriets anvisning om arbets- och näringsbyråns uppgifter i genomförandet av systemet med utkomstskydd för arbetslösa

Dnr:TEM/2414/03.01.04/2018
Typ:anvisning
Datum:20.12.2018
Ikraftträdelsedatum:01.01.2019
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Anmärkningar:

Denna anvisning gäller fr.o.m. 1.1.2019 tills vidare. Genom denna anvisning upphävs arbets- och näringsministeriets anvisning av den 21.12.2017 om arbets- och näringsbyråns uppgifter i genomförandet av systemet med utkomstskydd för arbetslösa (TEM/2390/03.01.04/2017).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.