Myndigheternas föreskriftssamlingar : Arbets- och näringsministeriet

Träffar 130 st.

01.04.2021 VN/9190/2021-TEM-1
Anvisning om ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (1386/2010)
22.03.2019 TEM/444/03.01.04/2019
x
20.12.2018 TEM/2414/03.01.04/2018
Arbets- och näringsministeriets anvisning om arbets- och näringsbyråns uppgifter i genomförandet av systemet med utkomstskydd för arbetslösa
19.12.2017 TEM/2376/00.03.05.02/2017
Arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
19.12.2017 TEM/2431/03.01.04/2017
Anvisning om tillämpning av lagen och statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
16.10.2017 TEM/1899/03.01.05/2017
x
01.01.2017 TEM/2315/00.03.05.02/2016
Anvisning om civiltjänstgörares resor
01.01.2017 TEM/2313/00.03.05.02/2016
Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst
13.4.2016 TEM/776/07.10.02/2016
Anvisning för vägledning av en person som fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd till
3.3.2016 TEM/445/05.01.07/2016
x
30.12.2015 TEM/2428/03.01.05/2015
Vuorotteluvapaalain (1305/2002) soveltamisohje
01.04.2015 TEM/642/07.10.02/2015
Ohje kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) soveltamisesta työ- ja elinkeinotoimistoissa
11.03.2014 TEM/367/03.01.05/2014
Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor
08.01.2013 TEM/2905/03.01.4/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön linjaukset nuorisotakuun toteuttamisesta TE-hallinnossa
30.10.2012 TEM/2455/03.01.04/2012
Ohje liukuvan työajan ehdoista ja liukumasaldoa vähentävien vapaapäivien käytöstä ELYissä ja TE-toimistoissa
24.10.2012 TEM/2406/09.10.02/2012
Uppbevaringstiden för handlingar som gäller EU:s strukturfondsperiod 2000-2006 Förvaltningsmyndighetens anvisning 1/2012
09.02.2012 TEM/421/05.10.02/2012
Statsrådets förbindelse till Finlands Exportkredit Ab om betalning av underskottsersättning som gäller exportfinansiering i form av krediter
09.02.2012 TEM582/03.01.04/2012
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) vuoden 2012 valtioneuvoston jakopäätöksen yhteydessä rakennerahastolain 11 §:n 1 momentin nojalla annetut välittävien toimielinten varojen käyttöä koskevat ehdot, ohjelmakausi 2007-2013
25.01.2012 TEM/119/03.01.04/2012
Internationaserinunderstöd för företags gemensamma projekt, villkor för beviljande av understöd och anvisningar till dem som söker understöd
22.12.2011 TEM/3067/07.02.01/2011
Anvisning om ett bedöma arbetslösas arbetsförmåga och hänvisa arbetslösa till hälsovårdstjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.