22.06.2021 TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020

Sjöfart och sjötrafik: Gränserna för havsområden som ro-ro-passagerarfartygen som omfattas av stabilitetsdirektivets tillämpningsområde trafikerar

Dnr:TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020
Typ:föreskrift
Datum:22.06.2021
Ikraftträdelsedatum:01.07.2021
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto / Transport- och kommunikationsverket
Adress:PL 320 / PB 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 34 a § 2 mom.

Genomförande av EG-författningar:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG (32003L0025); EUT L 123, 17.5.2003, s. 22, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2005/12/EG (32005L0012); EUT L 48, 19.2.2005, s. 19, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008 (32008R1137); EUT L 311, 21.11.2008, s. 1 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1243 (32019R1243); EUT L 198, 25.7.2019, s. 241. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG (32009L0045); EUT L 163, 25.6.2009, s. 1, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2010/36/EU (32010L0036); EUT L 162, 29.6.2010, s. 1, kommissionens direktiv (EU) 2016/844 (32016L0844) EUT L 141 28.5.2016, s. 51–65 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2108, 15.11.2017; EUT L 315 s. 42–53.

Ämnesord:

sjöfart, stabilitet, passagerarfartyg, stabilitetsdirektiv

Externa WWW-länkar:

www.traficom.fi/sv/

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.