14.01.2016 TRAFI/10668/03.04.01.00/2015

Sjöfart och sjötrafik: Säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar

Dnr:TRAFI/10668/03.04.01.00/2015
Typ:föreskrift
Datum:14.01.2016
Ikraftträdelsedatum:18.01.2016
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto/Transport- och kommunikationsverket
Adress:PL/PB 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Lag om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) 6 § 7 mom., 7 § 3 mom., 9 § 5 mom. 10 § 4 mom., 26 § 2 mom., 27 § 1 mom., 30 § 5 mom.

Genomförande av EG-författningar:

2013/53/EU 32013L0053 EGT L 354, 28.12.2013, s. 90

Ämnesord:

fritidsbåtsdirektivet, fritidsbåtslagen, fritidsbåt, vattenskoter, buller avgasutsläpp

Externa WWW-länkar:

www.trafi.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.