Myndigheternas föreskriftssamlingar : Sjösäkerhet

Träffar 44 st.

Sökresultat

1-20 21-40 41-44

06.03.2018 TRAFI/6915/03.04.01.00/2013
Lotsleder och lotsplatser
20.02.2018 TRAFI/366732/03.04.01.00/2017
Radioutrustning på fartyg
20.12.2017 TRAFI/412428/03.04.01.00/2017
Upphävande av föreskriften Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön
14.11.2017 TRAFI/383804/03.04.01.00/2016
Finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar och fastställandet av isklass
14.11.2017 TRAFI/494131/03.04.01.00/2016
Isklassföreskrifter och tillämpningen av dem
23.08.2017 TRAFI/35849/03.04.01.00/2015
Fartygs dagböcker och anteckningarna i dem
23.08.2017 TRAFI/29104/03.04.01.00/2014
Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud i samband med fartygs drift
20.06.2017 TRAFI/372160/03.04.01.00/2016
Besiktning av fartyg
14.06.2017 TRAFI/159173/03.04.01.00/2017
Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter
14.06.2017 TRAFI/91155/03.04.01.00/2017
Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som omfattas av non-SOLAS-direktivet
23.02.2017 TRAFI/27401/03.04.01.00/2017
Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg
30.12.2016 TRAFI/57228/03.04.01.00/2015
Lotsexamina och provlotsning
23.08.2016 TRAFI/194896/03.04.01.00/2016
Registrering av farkoster
12.05.2016 TRAFI/118442/03.04.01.00/2016
Ändring av föreskriften om fartygspersonalens behörigheter
28.04.2016 TRAFI/36291/03.04.01.00/2016
Fartygs stabilitet
25.04.2016 TRAFI/25372/03.04.01.00/2016
Genomförande och tillämpning av ändringar i bilaga A till direktivet om marin utrustning
14.01.2016 TRAFI/10668/03.04.01.00/2015
Säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
25.09.2015 TRAFI/22604/03.04.01.00/2014
Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet
12.06.2015 TRAFI/23041/03.04.01.00/2013
Brandsäkerheten på fartyg
22.05.2015 TRAFI/11474/03.04.01.00/2015
Upphävande av Sjöfartsverkets föreskrift om skyddsinformation som skall tillhandahållas innan ett fartyg anlöper hamn
Sökresultat

1-20 21-40 41-44

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.