16.06.2023 TRAFICOM/474029/03.04.02.00/2022

Spårtrafik: Transport av farliga ämnen på järnväg

Dnr:TRAFICOM/474029/03.04.02.00/2022
Typ:föreskrift
Datum:16.06.2023
Ikraftträdelsedatum:19.06.2023
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto / Transport- och kommunikationsverket Traficom
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Lag om transport av farliga ämnen (719/1994) 3 a, 10 a, 11, 11 c, 11 d, 13 a, 13 b, 13 c, 13 e, 14 a och 24 §; Lag om transport av farliga ämnen (541/2023) 8-13, 15, 16, 20, 23-27, 37, 38, 42, 51-53, 57, 58, 63-74, 90, 91, 93-95, 101-108, 110-113, 124 och 135 §

Genomförande av EG-författningar:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, senast ändrat genom kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/2407 (32022L2407); EUT L 317, 9.12.2022, s. 64—65

Ändringar införda:

Upphäver föreskrift Transport av farliga ämnen på järnväg (TRAFICOM/443235/03.04.02.00/2020)

Ämnesord:

TFÄ, farliga ämnen, transport, järnvägstrafik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.