26.05.2021 TRAFICOM/443235/03.04.02.00/2020

Spårtrafik: Transport av farliga ämnen på järnväg

Dnr:TRAFICOM/443235/03.04.02.00/2020
Typ:föreskrift
Datum:26.05.2021
Ikraftträdelsedatum:01.06.2021
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Lag om transport av farliga ämnen (719/1994) 3 a, 10 a, 11, 11 c, 11 d, 13 a, 13 b, 13 c, 13 e, 14 a, och 24 §

Genomförande av EG-författningar:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, senast ändrat genom kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/1833 (32020L1833); EUT L 408, 4.12.2020, s. 1–2

Ändringar införda:

Upphäver föreskrift Transport av farliga ämnen på järnväg (TRAFICOM/82134/03.04.02.00/2019).

Ämnesord:

TFÄ, järnvägstransport

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.