23.06.2021 OPS M1-29 (TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020)

Luftfart: Geografiska UAS-zoner

Nummer på föreskriftssamling:OPS M1-29
Dnr:OPS M1-29 (TRAFICOM/63725/03.04.00.00/2020)
Typ:föreskrift
Datum:23.06.2021
Ikraftträdelsedatum:23.07.2021
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Luftfartslagen (864/2014) 11 a och 11 b §

Genomförande av EG-författningar:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg

Ändringar införda:

-

Ämnesord:

obemannad luftfart, UAS, RPAS, drönare, luftrum

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.