Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

27.09.2022 TRAFICOM/455945/03.04.05.00/2022

Kommunikation: Föreskrift om lämnande av information om nät och planer för byggande av nät

Nummer på föreskriftssamling:M71
Dnr:TRAFICOM/455945/03.04.05.00/2022
Typ:föreskrift
Datum:27.09.2022
Ikraftträdelsedatum:01.10.2022
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) / Transport och kommunikationsverket
Adress:PL 320 / P.B. 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016), 13 §

Genomförande av EG-författningar:

-

Ändringar införda:

Upphäver Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 71/2020 M av den 4 maj 2020.

Ämnesord:

central informationspunkt,  nätverksinformationspunkten, positionsdatatjänsten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.