20.06.2022 TRAFICOM/114356/03.04.05.00/2022

Kommunikation: Användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Nummer på föreskriftssamling:70 K/2022M
Dnr:TRAFICOM/114356/03.04.05.00/2022
Typ:föreskrift
Datum:20.06.2022
Ikraftträdelsedatum:21.06.2022
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto / Transport- och kommunikationsverket
Adress:PL 320 / PB 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 96 § 1 mom.

Genomförande av EG-författningar:

-

Ändringar införda:

Genom denna föreskrift upphävs Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 70 J/2021 M av den 29.3.2021 om användning av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet. 

Ämnesord:

radio, television, radiofrekvenser, frekvenser, radioverksamhet, televisionsverksamhet

Anmärkningar:

Föreskriften gäller tills vidare, med undantag av 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1 och 8.2 som gäller t.o.m. den 31 december 2029.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.