15.12.2021 TRAFICOM/185774/03.04.05.00/2021

Kommunikation: Radiofrekvensföreskrift

Nummer på föreskriftssamling: 4 AC/2021M
Dnr:TRAFICOM/185774/03.04.05.00/2021
Typ:föreskrift
Datum:15.12.2021
Ikraftträdelsedatum:17.12.2021
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) / Transport och kommunikationsverket (Traficom) / Transport and Communications Agency (Traficom)
Adress:PL 320 / PB 320 / Post Box 320
Postnummer och postanstalt:00059
Telefon:029 543 5000

Rättsgrund:

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 96 och 97 §

Genomförande av EG-författningar:

-

Ändringar införda:

Radiofrekvensföreskriften 4 AB/2021 M av den 20 april 2021 upphävs.

Ändringar till föregående föreskrifte finns uppräknade i frekvensallokeringstabellen som utgör en bilaga till föreskriften.

Ämnesord:

radiofrekvens, radiosändare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.