09.01.2019 15 AO/2019 M

Kommunikation: Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

DNro:15 AO/2019 M
Tyyppi:määräys
Datum:09.01.2019
Ikraftträdelsedatum:10.01.2019
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom / Transport- och kommunikationsverket Traficom
Adress:PL 320 / PB 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Transport- och kommunikationsverket har med stöd av 39 § 3 och 4 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation av den 7 november 2014 (917/2014), sådana de lyder i lag 1003/2018

Genomförande av EG-författningar:

-

Ändringar införda:

Genom foreskriften upphavs Kommunikationsverkets foreskrift med samma namn Kommunikationsverket 15AN/2018 M) av den 14 november 2018.

Ulkoiset WWW-linkit:

www.traficom.fi/sv

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.