Myndigheternas föreskriftssamlingar : Vägtrafik

Träffar 47 st.

Sökresultat

1-20 21-40 41-47

10.02.2021 TRAFICOM/220809/03.04.03.00/2019
Tekniska krav på och typgodkännande av fordons dubbdäck
04.02.2021 TRAFICOM/175865/03.04.03.00/2020
Bedömning av godkända sakkunnigas kompetens
04.02.2021 TRAFICOM/46660/03.04.03.00/2020
Förfaranden för tillsyn över överensstämmelse med kraven vid produktion av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning
04.02.2021 TRAFICOM/75637/03.04.03.00/2020
Traktorers, motorredskaps och terrängfordons, deras släpvagnars konstruktion och utrustning samt konstruktion och utrustning för andra släpanordningar än sådana som är avsedda att kopplas till bilar samt fordon som dras av djur
25.01.2021 TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019
Ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion
20.11.2020 TRAFICOM/166286/03.04.03.00/2020
Uppgifter som ska lämnas om jämförelsepriser för alternativa bränslen
20.10.2020 TRAFICOM/529906/03.04.03.00/2019
Föreskrift om uppfyllande av kraven på körhälsa
20.05.2020 TRAFICOM/142807/03.04.03.00/2020
Utbildning för vägtransportledare för specialtransporter och förnyande av rätten att arbeta som sådan
15.05.2020 TRAFICOM/308489/03.04.04.00/2019
Ordnande av beredskapsplanering i transportsystemet
14.05.2020 TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019
Specialtransporter och specialtransportfordon
14.05.2020 TRAFICOM/527425/03.04.03.00/2019
Tekniska krav på och installation på fordon av igenkänningslyktor, varningslyktor, arbets- och hjälpstrålkastare, ljudsignalanordningar för utryckningsfordon samt på reflektorer och reflekterande märkningar på vissa fordon
14.05.2020 TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019
Tekniska krav på bilar och bilsläpvagnar
14.05.2020 TRAFICOM/420043/03.04.03.00/2019
Användning av fordon på väg
19.12.2019 TRAFICOM/540030/03.04.03.00/2019
Bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon
09.12.2019 TRAFICOM/432625/03.04.03.00/2019
Meddelande av taxiresans uppgifter till passageraren och synlighållande av prisuppgifterna
21.10.2019 TRAFICOM/22492/03.04.03.00/2019
Föreskrift om reklam och annonsering invid vägar
14.10.2019 TRAFICOM/94445/03.04.03.00/2019
Besiktningsställets lokaler och anordningar
12.10.2018 LIVI/44/06.04.01/2018
Trafikverkets föreskrift om placering av ledningar och konstruktioner på en landsvägs vägområde
02.07.2018 LIVI/5152/06.04.01/2018
Trafikverkets föreskrift om reklam och annonsering invid vägar
15.06.2018 TRAFI/18934/03.04.03.00/2018
Förarutbildning
Sökresultat

1-20 21-40 41-47

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.