31.03.2021 TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019

Vägtrafik: Lastkorgar och säkring av last

Dnr:TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019
Typ:föreskrift
Datum:31.03.2021
Ikraftträdelsedatum:01.04.2021
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom / Transport- och kommunikationsverket Traficom
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Fordonslagen (1090/2002) 27 a § 2 mom. 4 och 5 punkten, 50 e § 3 mom., 60 a § 5 mom., vägtrafiklagen (729/2018) 109 § 5 mom., lagen om transportservice (320/2017) 221 § 2 mom.

Ämnesord:

lastkorg, lastskåp och säkring av last

Externa WWW-länkar:

www.traficom.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.