19.03.2021 TRAFICOM/547397/03.04.03.00/2020

Vägtrafik: Märkningar för alternativa trafikbränslen, laddningssystem och fordonens kompatibilitet

Dnr:TRAFICOM/547397/03.04.03.00/2020
Typ:föreskrift
Datum:19.03.2021
Ikraftträdelsedatum:20.03.2021
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom / Transport- och kommunikationsverket Traficom
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Lag om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017) 5 §

Genomförande av EG-författningar:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Ändringar införda:

Upphäver Trafiksäkerhetsverkets föreskrift av den 19 september 2018 om märkningar för alternativa trafikbränslen (TRAFI/193298/03.04.03.00/2018)

Ämnesord:

fordon, alternativa trafikbränsle, elladdning, märkning

Externa WWW-länkar:

www.traficom.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.