14.05.2020 TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019

Vägtrafik: Specialtransporter och specialtransportfordon

Dnr:TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019
Typ:föreskrift
Datum:14.05.2020
Ikraftträdelsedatum:01.06.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Vägtrafiklag (729/2018) 65 §, 70 §, 131 a §, 150 §, 158 § och 159 §, Fordonslag (1090/2002) 24 a § och 29 b §, Lag om transportservice (320/2017) 221 §

Ändringar införda:

Upphäver föreskrift TRAFICOM/94450/03.04.03.00/2019 om specialtransporter och special-transportfordon av den 29 mars 2019.

Ämnesord:

vägtrafik

specialtransport

fordon

Externa WWW-länkar:

www.traficom.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.