06.03.2019 TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019

Vägtrafik: Transport av farliga ämnen på väg

Dnr:TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019
Typ:föreskrift
Datum:06.03.2019
Ikraftträdelsedatum:15.03.2019
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom / Transport- och kommunikationsverket Traficom
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Rättsgrund:

Lag om transport av farliga ämnen (719/1994)

Genomförande av EG-författningar:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, senast ändrat genom kommissionens direktiv (EU) 2018/1846 (32018L1846); EUT L 299, 26.11.2018, s. 58–59

Ändringar införda:

Upphäver Trafiksäkerhetsverkets föreskrift transport av farliga ämnen på väg av den 18 maj 2017 (TRAFI/248800/03.04.03.00/2016)

Externa WWW-länkar:

www.traficom.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.