Myndigheternas föreskriftssamlingar : Livsmedelsverket

Träffar 230 st.

20.05.2022 2853/00.00.01.02.00/2022
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen 2022
03.05.2022 2695/00.00.01.02.00/2022
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om ersättningar för vissa åtgärder för bevarande av genetiska resurser inom jordbruket
05.04.2022 1670/00.00.01.02.00/2022
Livsmedelsverkets föreskrift om ändring av Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om nationella stöd 2022
24.03.2022 1707/00.00.01.02.00/2022
Livsmedelsverkets föreskrift om normskördar och enhetspriser som ska användas vid ersättning för skador på odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2021
09.03.2022 726/00.00.01.02.00/2022
Livsmedelsverkets föreskrift om förfarandet vid ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserven samt om frivilligt återlämnande av stödrättigheter till den nationella reserven år 2022
10.02.2022 7702/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om nationella stöd 2022
09.02.2022 926/00.00.01.02.00/2022
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om bidrag för mjölkkor och bidrag för nötkreatur samt bidrag för får och getter 2022
04.02.2022 821/00.00.01.02.00/2022
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om statsborgenför likviditetslån för gårdsbruksenheter
13.01.2022 367/00.00.01.02.00/2022
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande och om ersättningsansökan år 2022
27.10.2021 2456/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om skyldigheten att göra anmälan om animaliska livsmedel som förts in från Europeiska unionens medlemsstater till Finland
13.10.2021 6023/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ändring av Landsbygdsverkets föreskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2015
13.10.2021 6021/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ändring av Landsbygdsverkets föreskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2016
13.10.2021 5980/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ändring av Landsbygdsverkets föreskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2017
13.10.2021 5962/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ändring av Landsbygdsverkets föreskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2018
13.10.2021 5933/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ändring av Livsmedelsverkets förskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2019
13.10.2021 5932/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ändring av Livsmedelsverkets föreskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2020
13.10.2021 5908/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ändring av Livsmedelsverkets föreskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2021
01.10.2021 108/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om livsmedelstillsynens tillsynsuppgifter
06.08.2021 4838/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan år 2021 om stöd per djur för renskötselåret 2021/2022
28.05.2021 1059/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.