Myndigheternas föreskriftssamlingar : Livsmedelsverket

Träffar 213 st.

06.08.2021 4838/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan år 2021 om stöd per djur för renskötselåret 2021/2022
28.05.2021 1059/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2021
21.05.2021 3383/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen 2021
26.04.2021 2705/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om förlängning av avtal och om ansökan om avtal om bevarande av genetiska resurser som gäller klonarkiv för ursprungsväxter eller avtal om bevarande av genetiska resurser som gäller bevarande av lantrasers genom 2021
26.03.2021 3/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om förfarandet vid ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserven samt om frivilligt återlämnande av stödrättigheter till den nationella reserven år 2021
24.03.2021 1758/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om utbetalning av stöd för utvecklingsprojekt, företagsstöd för landsbygden och verksamhetspenning för aktionsgrupper
19.03.2021 752/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om överföring av stödrätter
15.03.2021 859/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om normskördar och enhetspriser som ska användas vid ersättning för skador på odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2020
11.02.2021 7206/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om nationella stöd 2021
15.01.2021 256/00.00.01.02.00/2021
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande och om ersättningsansökan år 2021
17.12.2020 8194/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om upphävande av Landsbygdsverkets föreskrifter om vissa stöd
17.12.2020 7396/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om gängse värden som ska användas vid ersättandet av skador på ren som orsakats av stora rovdjur
04.11.2020 7220/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om transportbidrag för mjölk 2019 samt om transportbidrag för kött och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel 2020
07.08.2020 4064/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan år 2020 om stöd per djur för renskötselåret 2020/2021
04.06.2020 2269/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om samlad stödansökan, dvs. föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2020
12.05.2020 2841/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen 2020
08.04.2020 2536/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om ett fortsättningsår för avtal om bevarande av genetiska resurser som gäller klonarkiv för ursprungsväxter eller avtal om bevarande av genetiska resurser som gäller bevarande av lantrasers genom 2020
30.03.2020 388/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om förfarandet vid ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserven samt om frivilligt återlämnande av stödrättigheter till den nationella reserven år 2020
27.03.2020 1673/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om statsborgen för likviditetslån för gårdbruksenheter
12.03.2020 389/00.00.01.02.00/2020
Livsmedelsverkets föreskrift om överföring av stödrätter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.