03.12.2019 MML 14659/00 00 00/2019

Lantmäteriverket: Prislista över de prestationer som utfors och förmedlas av Lantmäteriverket

DNro:MML 14659/00 00 00/2019
Tyyppi:määräys
Datum:03.12.2019
Ikraftträdelsedatum:01.01.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Kirjaamo, Maanmittauslaitos
Adress:Opastinsilta 12 C
Postnummer och postanstalt:00520 Helsinki
Telefon:029 530 1115

Författningsgrund:

Lag om grunderna för avgifter till staten 150/1992, Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

Ändringar införda:

Upphävs MML 5374/00 00 00/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.