15.09.2016 1213/01.04/2016

Jord- och skogsbruksministeriet: Jord- och skogbruksministeriets förordning om saluföring av utsädespotatis och produktion av potatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

Nummer på föreskriftssamling: 13/16
Dnr: 1213/01.04/2016
Datum: 15.09.2016
Ikraftträdelsedatum: 30.09.2016
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Maa- ja metsätalousministeriö
Adress: PL 30, Hallituskatu 3 A
Postnummer och postanstalt: 00023 VALTIONEUVOSTO
Telefon: 0295 16 2200

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.